Hoe wij werken

De kracht van kleinschalig


Het is niet de kunst om te groeien, maar juist om klein te blijven! Het kleinschalig karakter van Smoel kunstwerkplaats biedt de mogelijkheid voor een veilige en overzichtelijke werkplek voor de medewerkers (lees: zorgvragers). Om dit kleinschalige karakter te behouden is er binnen Smoel kunstwerkplaats plek voor maximaal vijftien medewerkers per dagdeel. Smoel wil als kunstwerkplaats midden in de samenleving staan. Integratie en de bevordering hiervan spelen hierin een sleutelrol. Smoel kunstwerkplaats wil gezien worden en met haar medewerkers ook een rol spelen in en voor die samenleving. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat wij een flexibel en dynamisch bedrijf blijven, kleinschalig en met korte lijnen.

Visie en Missie
Smoel kunstwerkplaats wil zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Indien er sprake is van een meervoudige beperking, dan wordt er gekeken of wij deze zorg ook kunnen bieden. Deze zorg en ondersteuning willen wij bieden binnen een kleinschalige organisatie.

Wensen & mogelijkheden
Primair kijken we naar de individuele mogelijkheden van de medewerker, dit is dan ook het uitgangspunt bij het bieden van de ondersteuning. Een samen met de medewerker en ondersteuners opgesteld persoonlijk ondersteuningsplan zal hierin een centrale rol vervullen. Uitgangspunten zijn hierbij de wensen en mogelijkheden van de individuele medewerker. Zelf keuzes maken, verantwoordelijkheid dragen en initiatief nemen zijn speerpunten in de ondersteuning. Het Eigen Initiatief Model is binnen de ondersteuning een niet weg te denken element. Er is veel ruimte en mogelijkheden om jezelf te ontplooien, de medewerker zelf bepaalt het tempo. Laten zien wie je bent en vooral wat je kunt, dat zijn onmisbare schakels in het werkproces dat Smoel kunstwerkplaats wil bieden.

Ontwikkeling
Smoel biedt medewerkers de mogelijkheid om middels allerlei materialen ‘kunstzinnig’ bezig te zijn. Tekenen, schilderen, mozaïeken en het werken met glas zijn een aantal van deze mogelijkheden. Ook het vergroten van sociale vaardigheden zoals, opkomen voor jezelf, maar ook rekening houden met de ander, hoort bij het werkproces. Verder wil Smoel de mogelijkheid bieden om door middel van workshops, cursussen, inhuren van gastdocenten en dergelijke werken aan een bredere deskundigheid. Hierbij denken wij onder andere aan; koken, muziek maken en beleven, fotografie en computerles.

Overige activiteiten
Het werk dat in Smoel gemaakt wordt, is te zien op kunstmarkten en exposities. Het kan gekocht of gehuurd worden door bedrijven en particulieren. Voor externe kunstenaars is er de mogelijkheid om kunst in Smoel te exposeren. Ook organiseert Smoel activiteiten buiten de vaste werktijden, zowel voor Smoelmedewerkers als voor andere belangstellenden.